Tin tuyển dụng

Tuyển dụng kỹ sư xây dựng

Tuyển dụng kỹ sư xây dựng

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.7 - LICOGI 18.7 thông báo tuyển kỹ sư xây dựng Địa chỉ : số 245 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Yêu cầu: …