SI LÔ 3000TX2

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xi măng Tân Thắng.

Tên dư án: Đầu tư các hạng mục bổ sung trong nhà máy xi măng Tân Thắng.

Gói thầu: Khảo sát, thiết kế, thiết bị, vật tư, dịch vụ kỹ thuật và xây lắp.

Địa điểm: xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Công suất 5.000 tấn clinker/ngày.

Tương đương 1,96 triệu tấn xi măng/năm.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.7 nhận được thì công phần móng và kết cấu của xi lô 3000Tx2.