Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 – Dự án xây dựng cụm công nghiệp Lăng Cao, Bắc Giang, Việt Nam

Công trình: Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 – Dự án: Xây dựng cụm công nghiệp Lăng Cao, Bắc Giang, Việt Nam.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp và TMDV Tân Yên.

Liên danh nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.7 – Công ty TNHH xây dựng và thương mại NORD

Quy mô dự án: 48.02 ha.