DỰ ÁN: CHĂN NUỘI BÒ SỮA VÀ CHẾ BIẾN SỮA TẬP TRUNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO QUY MÔ CÔNG NGHIỆP

Dự án: Chăn nuôi bò sữa và Chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô công nghiệp
ĐỊA ĐIỂM: Xã Yên Mỹ – Huyện Nông Cống – Tỉnh Thanh Hóa.
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.7 đã nhận thực hiện thi công các hạng mục nhà máy sử lý nước thải.